Sąlygos ir taisyklės

Sąlygos ir taisyklės

Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

Mielas Kliente,

Sveiki atvykę į mūsų elektroninę parduotuvę https://kamkam.lt/ (toliau – El. parduotuvė). Šioje parduotuvėje rasite kvapnias rankų darbo dovanas – augalinio vaško žvakes, namų kvapus ir įvairius dovanų rinkinius, pagamintus iš kokybiškų, natūralių ir sertifikuotų aukštos kokybės medžiagų, siekiant pateikti produktus kuo labiau draugiškus jums ir gamtai.

El. parduotuvės valdytoju ir joje siūlomų prekių pardavėju (toliau – Pardavėjas) yra:

  • Žydrūnas Bičius
  • Individualios veiklos pažyma Nr. 931260
  • Veiklos vietos adresas: Spaustuvės g. 4, Saliai, Kauno r., Lietuva
  • El. pašto adresas: info@kamkam.lt
  • Facebook paskyra: https://www.facebook.com/kamkam.candles
  • Instagram paskyra: https://www.instagram.com/kamkamcandles2/

Prieš pateikdami užsakymą El. parduotuvėje, išsamiai perskaitykite šias prekių pirkimo - pardavimo taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės nustato bendrąsias naudojimosi El. parduotuve sąlygas ir yra taikomos Jums pirkėjui (toliau – Pirkėjas) renkantis, užsakant ir perkant El. parduotuvėje siūlomas prekes ar kitaip naudojantis El. parduotuvės paslaugomis.

Mes pasiliekame teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, todėl rekomenduojame su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu. Jūsų pirkimui visuomet taikome Taisykles, galiojančias užsakymo pateikimo momentu. Jeigu bet kuri Taisyklių sąlyga Jums būtų neaiški ar nesutiktumėte su Taisyklėmis ar bet kuria jų dalimi, Jūs neturėtumėte užsakyti prekių El. parduotuvėje. Jums pateikus prekių užsakymą, mes laikysime, kad Jūs esate susipažinęs ir besąlygiškai sutinkate su Taisyklėmis.

1. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:

1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;

1.3.3. Juridiniai asmenys;

1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.

1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis Taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes El. parduotuvėje.

1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas El. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5. punktą „Prekių užsakymas ir apmokėjimas“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma elektroniniu formatu Pardavėjo duomenų bazėje.

 

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes El. parduotuvėje Pirkėjas gali:

2.1.1. Užsiregistruodamas El. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

2.1.2. Nesiregistruodamas El. parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo El. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas El. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.

2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. paštu info@kamkam.lt arba paskambindamas telefonu +370 609 45709. Tokiu atveju pardavėjas nedelsdamas turi įgyvendinti pirkėjo prašymą ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas.

2.8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.

2.9. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų.

2.10. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje KamKam (www.kamkam.lt) teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Klientas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo KamKam internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Tai taip pat apima reklaminių ir informacinių pranešimų siuntimą, registruojantis Pirkėjas sutinka gauti naujienlaiškius ir panašaus pobūdžio medžiagą, kurios Pirkėjas turi pilną teisę atsisakyti.

2.11. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

2.12. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.

2.13. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tik tuo atveju, jei prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.

3.3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą „Kontaktai“.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

3.6. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises ir privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis ir dėti visas pastangas, kad El. parduotuvė veiktų sklandžiai. Tačiau Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų.

4.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą El. parduotuvės registracijos formoje.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

4.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją, ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.5. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

4.6. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

5. Prekių užsakymas ir apmokėjimas

5.1. El. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.

5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.3. Prekių kainos El. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.

5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.4.1. naudojantis el. bankininkyste (per OPAY mokėjimo sistemą);

5.4.2. bankiniu pavedimu, rekvizitai pavedimui pateikiami prieš patvirtinant užsakymą, taip pat nurodomi ant išankstinės bei sąskaitos – faktūros;

5.4.3. grynais pinigais arba mokėjimo kortele atsiimant prekes adresu: Spaustuvės g. 4, Saliai, Kauno r. (būtina suderinta atsiėmimo laiką iš anksto);

5.5. Pirkėjas, pasirinkęs atsiskaitymo bankiniu pavedimu paslaugas, įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant, nes tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių išsiuntimo terminas.

5.6. Pardavėjas pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą, išankstinės sąskaitos variantas, nurodytu el. paštu, gaunamas iš karto po užsakymo patvirtinimo. Galutinė sąskaita faktūra išrašoma po apmokėjimo ir elektroninis jos variantas išsiunčiamas el. paštu.

 

6. Prekių pristatymas

6.1. Standartiniai jūsų užsakymai išsiuntimui paruošiami per 1 – 3 d.d., priklausomai nuo turimų prekių likučių mūsų sandėlyje. Kai kurie gaminiai tokie kaip „Spintos kvapai“ dažniausiai gaminami gavus tik jūsų išankstinį užsakymą. Nestandartinių užsakymų (žr. 6.1.1. punktą) įvykdymo terminas derinamas individuliai susisiekus su mumis el. paštu: info@kamkam.lt.

6.1.1. Nestandartiniai užsakymai, tai tokie užsakymai kurie gaminami pagal jūsų pageidavimus: krikštynų/vestuvių svečių dovanėlės, personalizuoti gaminiai, verslo dovanos.

6.2. Prekes pristatome užsakymo pateikimo metu Jūsų pasirinktu būdu, toliau nurodytais terminai, kurie skaičiuojami nuo užsakymo apmokėjimo gavimo:

6.2.1. Išsiunčiame į Omniva paštomatus Lietuvoje. Pristatymo terminas 3 – 5 darbo dienos.

6.2.2. Pristatome iki namų durų Omniva arba DPD kurjeriu. Pristatymo terminas 2 – 4 darbo dienos.

6.2.3. Paruošiame atsiimti mūsų veiklos adresu: Spaustuvės g. 4, Saliai, Kauno r., Paruošimo atsiimti terminas 1 darbo diena. Prieš atvykstant atsiimti būtina suderinti atvykimo laiką tel. nr. +370 609 45709

6.2.4. Išsiunčiame Lietuvos pašto registruota pirmenybine siunta tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Pristatymo terminas priklauso nuo paskirties šalies ir Lietuvos pašto taikomų terminų. Dėl užsakymų išsiuntimų į užsienį kreiptis: info@kamkam.lt.

6.3. Prekių pristatymo terminas gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo užimtumo, ypač Kalėdiniu laikotarpiu.

6.4. Užsakę pristatymą į paštomatą arba Lietuvos pašto siunta, prisiminkite, kad siuntinį iš paštomato arba pašto skyriaus turite atsiimti per siuntų ar pašto tarnybos nustatytą terminą. Užsakę pristatymą kurjeriu iki namų durų, turite užtikrinti, kad pristatymo metu būsite namuose ir priimsite siuntą.

6.5. Kai užsakymas išsiunčiamas arba paruošiamas atsiimti, sistema Jūsų elektroniniu paštu atsiunčia atitinkamą pranešimą.

6.6. Jeigu siuntos įteikti Jums nepavyksta ne dėl Pardavėjo kaltės (užsakymo metu pateikėte neteisingus duomenis, siuntos pristatymo metu Jūsų nebuvo namuose ir pan.) arba siuntos neatsiimate per pašto ar siuntų tarnybos nustatytą terminą, ir pašto ar kurjerių tarnyba grąžina siuntą Pardavėjui, užsakymas laikomas atšauktu, o Jums grąžinami už prekes sumokėti pinigai, atskaičius prekių pristatymo mokestį, siuntos grąžinimo mokestį ir banko mokesčius, taikomus Pardavėjui už atliktus banko pavedimus.

6.7. Jeigu po nesėkmingo bandymo pristatyti Jums siuntą ji yra prarasta, sugadinta ir Pardavėjui nėra grąžinama, Pardavėjas neturi pareigos Jums grąžinti už prarastas ar sugadintas prekes sumokėtų pinigų, t.y. prekių atsitiktinio žuvimo ar sugadinimo rizika nuo nesėkmingo bandymo pristatyti prekes momento tenka Jums, išskyrus, kai prekės nebuvo pristatytos dėl Pardavėjo kaltės.

 

7. Prekių grąžinimas ir keitimas

7.1. Jeigu El. parduotuvėje įsigyta prekė neatitinka Jūsų lūkesčių, nepatiko aromatas, arba Jūs tiesiog apsigalvojote, Jūs turite teisę per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo (pristatymo) dienos atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties ir netikusią prekę grąžinti arba ją pakeisti.

7.2. Jeigu pareiškimą apie sutarties (įsigytų prekių) atsisakymą pateikiate iki prekių išsiuntimo (perdavimo siuntų tarnybai ar kurjeriui), mes užsakymą anuliuosime, prekės nebus išsiųstos, o pinigus Jums grąžinsime ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po sutarties atsisakymo dienos.

7.3. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės ir kt.).

7.4. Keičiant arba grąžinant prekę būtina pateikti sąskaitą faktūrą ir kreiptis el.paštu info@kamkam.lt su grąžinimo/keitimo priežastimi.

7.5. Pirkėjas keičiamas arba grąžinamas prekes gali grąžinti šiais toliau pateiktais būdais:

7.5.1. Išsiųsti registruota siunta, adresu Žydrūnas Bičius, Spaustuvės g. 4, Saliai, Kauno r.,

7.5.2. Išsiųsti Omniva, Lp Express, ar DPD paštomatu, esančiu Kauno PLC MEGA, Islandijos pl., nurodant tel. nr. +37060945709;

7.5.3. Pristatyti mums adresu: Spaustuvės g. 4, Saliai, Kauno r., išanksto suderinus tel. +370 609 45709.

7.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo keičiamų arba grąžinamų prekių, jei keičiama arba grąžinama prekė buvo panaudota, be originalių etikečių, sugadinta, buvo pagaminta arba pakoreguota individualiai pagal specialų užsakymą (pakeista prekės spalva, ar pakuotė, koreguotas prekės kvapas ar dydis) ar net pasibaigęs keitimo/grąžinimo terminas.

7.7. Keičiamų arba grąžinamų kokybiškų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas. Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.

7.8. Jeigu Pirkėjui nepatinka prekės aromatas, forma, dydis, spalva, modelis ar komplektacija prekes grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.

7.9. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Jeigu prekė negali būti pakeista, mes grąžiname Jums pinigus. Jeigu naujos prekės kaina yra mažesnė, nei sumokėtoji už keičiamą prekę, mes grąžiname Jums kainų skirtumą.

7.10. Pinigai už grąžintas kokybiškas ar nekokybiškas prekes, o taip pat keičiamų prekių skirtumas Jums grąžinami ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų po prekių gavimo pas Pardavėją dienos. Kartu yra grąžinamas ir prekių pristatymo mokestis arba proporcinga jo dalis, kai grąžinama tik dalis prekių. Pinigai grąžinami pavedimu į Jūsų sąskaitą, iš kurios atliktas apmokėjimas už prekes. Jeigu mokėjimą atlikote ne pavedimu ar mokėjimo kortele, pinigus grąžinsime į Jūsų nurodytą banko sąskaitą.

7.11. Kai grąžinamos nekokybiškos prekės, mes taip pat kompensuojame jų faktines grąžinimo išlaidas, kurių bendra suma negali viršyti 3 Eur grąžinant Lietuvoje nepriklausomai nuo Jūsų pasirinkto siuntimo ar kito grąžinimo būdo.

SVARBU: Kokybiškų prekių grąžinimo išlaidos tenka Jums ir Pardavėjas jų nekompensuoja.

7.12. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų kuponu, tai grąžinamas kuponas ir kita papildomai sumokėta suma (jei ji buvo sumokėta). Dovanų kuponas į pinigus nėra keičiamas.

7.13. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.

 

8. Prekių kokybės garantija

8.1. Pardavėjas pagal įstatymą garantuoja El. parduotuvėje parduodamų prekių kokybę.

8.2. Garantija negalioja, jeigu prekė sugadinama paties Pirkėjo (netinkamai naudojant, netinkamai prižiūrint, pažeidus naudojimo sąlygas ir pan.), taip pat, kai prekė natūraliai nusidėvi.

8.3. Skirtingos partijos žvakių spalva, tekstūra, kvapas gali šiek tiek skirtis, žvakių paviršius gali būti tarsi pasidengęs šerkšnu, nes gamyboje naudojamos žaliavos yra natūralios. Tokie pokyčiai būdingi natūraliam sojų vaškui. Todėl tokie kvapo ar tekstūros skirtumai nėra laikomi prekės kokybės trūkumu.

8.4. Ant žvakės betoninio indelio po ilgo laiko gali atsirasti tamsesnių dėmių, taip nutinka dėl to, kad natūralūs aliejai prasiskverbia pro betono daleles ir įsigeria į indelį. Tokie indelio tekstūros pakitimai nėra laikomi prekės kokybės trūkumu.

8.5. Išaiškėjus prekės kokybės trūkumui, už kurį atsako Pardavėjas, Jūs turite teisę savo pasirinkimu reikalauti:

8.5.1. nemokamai pataisyti prekę,

8.5.2. reikalauti nemokamai pakeisti prekę į tinkamos kokybės prekę;

8.5.3. reikalauti atitinkamai sumažinti prekės kainą;

8.5.4. vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą, išskyrus, kai prekės trūkumas yra mažareikšmis.

8.6. Kreipimąsi dėl išaiškėjusių prekės kokybės trūkumų Pirkėjas turi pateikti per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo.

8.7. Kreipimąsi Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui el. paštu info@kamkam.lt. Esant galimybei, pridėti prekės nuotraukas, iš kurių matytųsi prekės brokas.

8.8. Pirkėjo kreipimąsi Pardavėjas išnagrinėja ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas ir susisiekia su Pirkėju. Pardavėjas pasilieka teisę paprašyti pateikti prekę jam, kad galėtų išsamiai įvertinti trūkumo pobūdį ir jo atsiradimo priežastis.

8.9. Jeigu prekės kokybės trūkumas pasitvirtins, Pardavėjas prekę pataisys, pakeis, sumažins kainą arba grąžins Pirkėjui pinigus (išskyrus, kai trūkumas mažareikšmis), priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto teisių gynimo būdo ir laikydantis galiojančių įstatymų.

 

9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis kamkam el. parduotuve.

9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

 

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.

10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

11. Nenugalima jėga (FORCE MAJEURE)

11.1. Bet kokios aplinkybės, kurių nei Pirkėjas, nei Pardavėjas negali numatyti, kontroliuoti ir/ar užkirsti kelio tokių aplinkybių ar susijusių pasekmių atsiradimui, yra pagrindu sustabdyti įsipareigojimų vykdymą ir atleisti šalį nuo atsakomybės.

11.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis be kita ko laikomos aplinkybės, kai Pardavėjas yra priverstas sustabdyti gamybą ir/ar negali užtikrinti pakankamų prekių atsargų, ir/ar negali pristatyti užsakymų dėl pandemijos ir panašių aplinkybių, avarijų, gamtos stichijų, valstybės ar vietos valdymo valdžios sprendimų ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių priežasčių.

11.3. Sutarties šalis, kuri remiasi nenugalimos jėgos aplinkybėmis, privalo nedelsdama pranešti kitai šaliai apie jų atsiradimą. Šiuo atveju sutarties vykdymas atidedamas iki nenugalimos jėgos aplinkybės pasibaigs ir bus pašalintos sutarties vykdymui kliudančios jų pasekmės, o tuo atveju, jeigu sutarties vykdymo atnaujinimas negalimas ilgiau kaip 3 mėnesius, sutartis gali būti nutraukta bet kurios iš šalių pareiškimu. 

 

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Rašyk
Skambink