Naudinga žinoti

Žvakių deginimo rekomendacijos

Kiekvieną kartą prieš uždegant žvakę, jos dagtį reikėtų patrumpinti iki 5 mm ilgio. Per ilga dagtis gali pradėti rūkti, taip pat, itin didelė liepsna greičiau išdegina žvakę. Per trumpa dagtis tiesiog gali užgesti, o maža jos liepsnelė neskleisti pakankamai aromato.

Deginant žvakę, ypač pirmus kelis kartus, reikėtų leisti jai degti tiek, kad paviršiuje vaškas išsilydytų iki pat kraštų. Tokiu būdu žvakė degs ir mažės tolygiai, nesusidarys vaško „tunelis“ ir ja galėsite mėgautis ilgiau.

Žvakių nerekomenduojama deginti daugiau nei 4 valandas, jei žvakė mažytė – daugiau nei 2 val. Kad ir koks būtų žvakės indas – jis įkaista, tuomet išsilydo per daug vaško ir žvakė sudega greičiau.

Saugumo reikalavimai žvakėms

Atsargiai, žvakės indas gali įkaisti.

Nepalikite degančios žvakės be priežiūros.

Nestatykite degančios žvakės, greta lengvai užsiliepsnojančių daiktų.

Laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Visada palikite mažiausiai 10 cm atstumą tarp degančių žvakių.

Statykite žvakę ant tvirto, karščiui atsparaus paviršiaus.

 

Saugumo reikalavimai namų kvapams su lazdelėmis

Degus skystis. Neuždekite lazdelių. Negalima nuryti.

Saugoti nuo vaikų ir gyvūnų. Žmonės jautrūs kvapams, turėtų būti atsargūs naudodami šį produktą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Mūvėkite apsaugines pirštines.

Patekus ant odos: plauti dideliu kiekiu vandens. Jei atsiranda odos sudirginimas ar bėrimas: kreipkitės į gydytoją (turėkite produkto indą ar etiketę).

Nedėkite difuzoriaus tiesiai ant poliruotų, dažytų, plastikinių ar odinių paviršių, ar ant elektros įrenginių, nes atsitiktinis išsiliejimas gali pažeisti jų paviršių. Bet kokį išsiliejimą reiktų greitai nušluostyti tiek nuo buteliuko, tiek nuo paviršiaus, ir atsargiai apversti lazdeles

Turinį/talpyklą išmeskite laikydamiesi vietinių/regioninių/nacionalinių/tarptautinių taisyklių.

 

Rašyk
Skambink